Rådgivningstjänster

 

I dag, när vår omgivning ständigt förändras och utvecklingen sker allt snabbare, växer behovet av information och kunskap. Genom vårt rådgivningsnät har du tillgång till specialister, som kan ge dig de rätta svaren och råd inför framtiden. Den inledande konsultationen är avgiftsfri!

ÖF har rådgivare inom följande områden:

Juridiska tjänster
Bokförings- och skattefrågor
Kvalitetssystem och utveckling av företagsverksamheten
Indrivningsfrågor
Affärs- och strategiutveckling
Patent- och övriga produktskydd
Företagsvärderingar
IT-system och datakommunikation
Arbetslivets psykologi
Personlig utveckling och Må Bra
Datorer, datorprogram och webbplatser