Bli medlem

 

Varför bli medlem i ÖF?

Företagarföreningen är företagarens viktigaste intressebevakare vad gäller företagets verksamhetsförutsättningar. Dessa frågor kan gälla lagstiftning, myndighetskontakter, skattepolitik eller mindre saker som företagaren stöter på i sin vardag. Via företagarföreningen har företagaren en möjlighet att lyfta fram olägenheter samt förbättringsförslag gällande företagarens verksamhetsförutsättningar.

Rådgivning

Som företagare ställs man ibland inför problemsituationer som kan bli kostsamma ifall misstag sker. Typiska frågor gäller t.ex. arbetsavtal, bokföring, skattefrågor eller olika tvister. Som medlem i företagarföreningen har du tillgång till vårt rådgivningsnätverk som betjänar lokalt och på svenska. Via rådgivningsnätverket har du tillgång till avgiftsfri telefonrådgivning.

Kurser och skolning

ÖF anordnar kurser och skolning inom olika för företagare aktuella ämnen, såsom ekonomi, marknadsföring och Informationsteknik. Som medlem får du kontinuerlig info på vilka kurser som ordnas, och har möjlighet att delta till medlemspris.

Medlemsförmåner

ÖF:s medlemmar får olika förmåner vars värde många gånger överstiger kostnaden för medlemsavgiften.

Information på svenska

ÖF producerar all sin information till medlemmarna på svenska. Som medlem har du tillgång till denna information via våra medlemsbrev, e-mail utskick och tryckprodukter. ÖF producerar också tidningen Företagsnyckeln, som alla medlemmar erhåller som medlemsförmån.

Fyll i medlemsansökan

Medlemsavgifter 2018

1 person     142,-
2 - 3            198,-
4 - 5            261,-
6 - 7            312,-
8 - 9            378,-
10 - 19        449,-
20 - 49        556,-
50 - 99        883,-
100 -         1747,-

Dataskyddsbeskrivning för vårt medlemsregister