Vasaregionens företags- och serviceregister

 

Det nya företags- och serviceregistret för Vasaregionen baserar sig på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s företagsregister. I registret kan man förutom företagens basuppgifter föra in även vilka produkter och tjänster företagen erbjuder.

Företags- och serviceregistret finns på adressen https://vasek.yrityshakemistot.fi. Registret baserar sig i huvudsak på olika myndighetsregister som handels- och föreningsregistren. Företagsuppgifterna uppdateras även av VASEK vid sidan av den egna verksamheten, men den viktigaste informationskällan är företagen själva.

För företagaren är det alltid gratis att finnas med i företags- och serviceregistret och att uppdatera sina uppgifter.

För att säkerställa att uppgifterna är aktuella ber vi företagarna själva att kontrollera sitt företags uppgifter.

Serviceregistret är en ny egenskap som har lagts till i företagsregistret. Företagen syns i serviceregistret när de har uppdaterat sina uppgifter och antecknat sitt företag i rätt kategori i serviceregistret.

I företagsregistret kan man söka företag utgående från namn, bransch, produkt eller tjänst. Det lönar sig för företagen att se till att beskrivningen av företagets verksamhet och tjänster är i skick, så hittas företaget enklare vid sökningar. Kom även ihåg att göra språkversioner, dvs. göra beskrivningarna även på finska och engelska.

Företaget kan när som helst via företagsregistret be att dess uppgifter uppdateras, men i fortsättningen skickar VASEK med ca sex månaders mellanrum en begäran till företagen om att kontrollera och uppdatera uppgifterna. Man kan också meddela VASEK om man av någon anledning inte vill att ens företag finns med i regionens företagsregister.

Företagare, gör såhär:

1. Sök upp ditt företags uppgifter på adressen https://vasek.yrityshakemistot.fi. Om det inte finns någon e-postadress till ditt företag bland uppgifterna kan du skicka e-post till oss på adressen info@vasek.fi. På så vis får du i fortsättningen en påminnelse direkt i företagets e-postlåda om att uppdatera uppgifterna.

2. Meddela oss också om ditt företag saknas helt i registret.

3. Om företagets uppgifter ändrar, så meddela oss om ändringarna till info@vasek.fi eller via företagsregistret.

4. Kontrollera i fortsättningen ditt företags uppgifter alltid med sex månaders mellanrum när du får begäran om uppdatering till ditt företags e-postadress.

Gå till "Aktuellt"