Ingemar Tåg fortsätter som ordförande för Österbottens Företagarförening

 

Vid Österbottens Företagarförenings höstmöte som hölls i Vasa 15.12.17 återvaldes Ingemar Tåg från Vasa som ordförande i föreningen.

Till nya ordinarie medlemmar för perioden 2018-19 invaldes Stefan Tåg från Närpes och Katinka Lundqvist från Vörå. Övriga ordinarie medlemmar som omvaldes och fortsätter med uppdraget är Lars Jokela från Malax, Niclas Sandnabba från Nykarleby och Katarina Rosenback från Lappfjärd

För perioden 2017-2018 är följande personer invalda i styrelsen: Jan-Erik Granqvist från Kronoby, Anders Högberg från Larsmo, Dan Örndahl från Korsholm, Tim Wallin från Vasa och Angelique Irjala från Kristinestad.

I vår styrelsesammansättning strävar vi att se på den regionala täckningen i och med att våra medlemmar finns från Kristinestad i söder till Karleby i norr.

Föreningen har haft ett mycket gynnsamt verksamhetsår och VD Mikael Nyström ser med tillförsikt på de kommande åren.

Gå till "Aktuellt"