Entreprenörskap och företagsledning på Hanken

 

Jag fick i går agera gästföreläsare på Hanken i en kurs riktad till studerande som är intresserade av att starta upp ett eget företag. På knappa två timmar behandlade vi bl.a. utmaningar och möjligheter till företagande inom Österbottens region samt vad det i praktiken innebär att vara företagare.

När jag som avslutning frågade hur många som hade planer på att starta eget i framtiden så räckte åtta av de tjugofyra närvarande upp handen. Det var mycket glädjande!

Mikael Nyström, vd

IMG 5952fb

Gå till "Aktuellt"